O nas

Jesteśmy wieloletnim producentem narzędzi i oprzyrządowania dla przemysłu.

Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym dającym szerokie możliwości produkcyjne.
Posiadamy obrabiarki CNC oraz obrabiarki konwencjonalne.

Wymaganą jakość wyrobów zapewnia wysokokwalifikowany i doświadczony personel.

Współpracujemy z Klientami stosującymi narzędzia i oprzyrządowanie wykonywane na zamówienie.

Gwarantem bezpieczeństwa dla naszych Klientów jest stale doskonalony System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015, potwierdzony certyfikatem wydanym przez Bureau Veritas.

Stale podnosimy poziom naszej przyjazności dla środowiska realizując przyjętą politykę środowiskową i rozwijając System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015 potwierdzony certyfikatem wydanym przez Bureau Veritas.

Stała poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest realizowana poprzez działania wynikające z wdrożonego Systemu Zarządzania BHP zgodnego z normą ISO 45001:2018 potwierdzonego certyfikatem wydanym przez Bureau Veritas.

Realizujemy zamówienia na dostawy pojedyncze i ciągłe.

Zapraszamy Państwa do współpracy.